30 Temmuz 2013 Salı

Kalp Kapağı Rahatsızlıkları


Kalp dört bölümden oluşmaktadır, ikisi üst kısımda bulunun kulakçık olarak adlandırılan bölümler, diğer iki bölüm ise alt kısımda bulunan karıncık olarak adlandırılan bölümlerdir. Kulakçıklar ile karıncıklar arasında ve karıncıklarla buradan çıkan damarlar arasında kapaklar bulunur.  Kapaklar, kanın tek yönlü akmasını, dolayısıyla kanın geri kaçışını engellemeye yarar. Her kapakçık üç bölümlü yaprak demetinden oluşur (mitral kapakçık hariç, o iki yapraktan oluşmaktadır)

Bu kapakçıklar ;
1-triküspit kapak : sağ kulak ve sağ karıncık arasında bulunur
2-pulmoner kapak: sağ karıncık ve akciğere giden arter arasında bulunur
3-mitral kapak: sol kulak ve sol karıncık arasında bulunur
4-aort kapak: sol karıncık ve aort arasında bulunur.

Kalp kapaklarının çalışma şekli ise şu şekilde gerçekleşir; Kalp kası kasılıp gevşedikçe kapaklar açılır ve kapanır. Bu şekilde kan karıncıklara ve kulakçıklara dönüşümlü olarak dolar. Sol karıncık gevşedikten sonra aort kapağı kapanır ve sol kulakçıktan sol karıncığa kan akışını sağlamak için mitral kapak açılır. Sol kulakçık kasılır ve sol karıncığa daha fazla kan akışı olur. Daha sonra sol karıncık kasılır, mitral kapak kapanır ve böylece kanın tekrar sol kulakçığa kaçması önlenir. Aynı zamanda aort kapağı açılır, böylece kan aortaya atılır. Daha sonra sol karıncık gevşer aort kapağı kanın sol karıncığa geri kaçmasını engellemek için kapanır ve böylece döngü devam eder.


Kalp Kapağı Hastalığı

Kalp kapaklarındaki hastalıklar büyük oranda romatizmal kalp hastalığı sonucu oluşur. Bunun dışında, kapakların yapısal bozuklukları, kalp boşluklarının genişlemeleri, kalp damar hastalıkları, iltihabi hastalıklar da kapak hastalığına neden olabilir. Kapakçık hastalığı, kalbin kapakçıkları doğru çalışmadığında meydana gelir. Kapakçık hastalığı, kapakçıklardaki darlık veya yetmezlikten dolayı meydana gelebilir.

Kapak yetmezliği: Kapakçık yetersizliğinde yaprak demeti tam olarak kapanamadığından kanın kapakçık aralığından ters yönde geri dönüşüne neden olur. Kapakçıklar tam olarak kapanmadığından yanlızca ileriye akması gereken kanın bir kısmı geriye dönüş yapmış olur, böylece kalbin birkısmının işlevi boşa giderken, kanın geriye dönüş yaptığı kısmın yükü artar ve kalbin o bölgesinde büyümeye neden olur. Bu da kalp yetmezliğine davetiye çıkartır. Bu problem tek kapakçıkta olabileceği gibi birden fazla kapakçıkta da aynı anda görülebilir.
Kapak darlığı: Daralma söz konusu olduğu zaman ise, kapakçıkları oluşturan yaprakların dokuları sertleşerek kapakçığın açıklığını daraltırlar, bu durumda kapakçık içerisinden geçen kan miktarında azalma meydana gelir. Daralmış bir kapakçık nedeniyle kalp kan pompalamak için daha çok güç sarf eder. Bu sebeple kalp gittikçe zorlanır ve pompaladığı kan miktarı giderek azalır. Yine bu sorun da kalp yetmezliğine neden olabilir.


Kapak hastalığının nedenleri

Kapakçık hastalığının pek çok sebebi olabilir; doğuştan veya edinsel (ileri yaşlarda ortaya çıkan) olabilir.Doğumsal kapakçık problemlerinde, uygunsuz kapakçık boyutu, bozulmuş yapraklar veya yaprakların kapakçığa tutunmasındaki düzensizlik nedeniyle meydana gelebilir. Edinsel kapakçık problemlerinde ise, daha önceden normal olan kapakçığın sonradan bozulması sonucunda meydana gelir. Bu hastalığa kapakçığın yapısındaki bozulmalar veya enfeksiyon sebep olur.
Enfeksiyon;
 1-Romatizmal ateş; Romatizmal ateş sık görülen bir kalp kapakçık hastalığı olan romatizmal kalp hastalığına neden olur. Sıklıkla tedavi edilmeyen streptokok enfeksiyonları (örn: boğaz enfeksiyonları) nedeniyle meydana gelir. Romatizmal ateş hastalığı sıklıkla 5-15 yaş arası çocukları etkilerken, oluşacak kalp kapakçık hastalığının belirtileri yıllarca görülmeyebilir.
2-Enfektif Endokardit ciddi bir enfeksiyondur ve hayatı tehdit eder. Mikropların kan dolaşımına karışması ve bu yolla kalp kapakçıklarının yüzeyine yapışması neticesinde meydana gelir. Mikroplar kalp kapakçıklarına saldırarak kapakçıkta kabarıklıklar, delikler veya yaralara neden olur.
Kapak probleminin kalbe etkileri

Daralma veya yetmezlik sonucunda bir bölümde kan miktarında artış olursa, o bölümde basınç artar ve o bölüm büyümeye başlar. Basıncın fazla artış göstermesi ile kalp kası kasılması bozulur ve o bölümü destekleyen geriye doğru bütün bölümlerin basıncı artar. Örneğin; Sol kalp kapakları hastalandığında sol boşlukların basıncı artar ve bu akciğer içindeki kan basıncını arttırır. Bu durum sol kalp yetmezliği ile sonuçlanır. Belirtisi nefes daralmasıdır.

Kalp Kapağı Hastalığında Tedavi
  • Mitral kapakta darlık varsa yapılacak müdahale  kapak alanına bağlıdır. 1,5 cm2 üzerinde ise operasyon gerekmez. Hasta takibe alınır. 1-1,5 cm2 arasında klinik belirtiler, yaş, gebelik beklentisine göre karar cerrahi olabilir. 1 cm2 altında cerrahi şarttır.
  • Mitral kapakta kaçak varsa ve orta-ileri derecede ise kalp boşlukları büyümeden ve sol kalp kasılması bozulmadan operasyon gerekir. 1. derece kaçaklar izlemeye alınır.
  • Aort kapağında darlık varsa darlığın derecesine göre operasyon yapılır. Hafif darlıklarda hasta Ekokardiografi ile izlenir.
  • Aort kaçağında ise hafif kaçaklar izlenir. Orta ve ileri derecede kaçaklar sol kalp boşluğunda büyüme yapmadan ve kalp kasılması bozulmadan önce operasyon gerektirir.
  • Trikuspit kapak romatizmal hastalanması tek başına olmaz. Aort ve/veya mitral kapak tutulumu ile beraber olur. Aort ve mitral için ameliyat edilen hastada ciddi trikuspit kapak tutulumu varsa aynı operasyonda tamir edilir.
  • Pulmoner kapakta romatizmal tutulum olmaz. Doğumsal olarak darlık en sık görülen durumdur. Eskiden ciddi darlıklar için operasyon tek yöntem iken artık sadece balon tedavisi ile açılmadığı durumlarda operasyon yapılmaktadır.
  • Mitral ve aort kapak darlıklarında da balon yapılabilir. Ancak handikapları vardır ve belirli kriterlere uyan hastalarda uygulanabilir.
  • Tüm kapak hastalıklarında cerrahi tedavi gerekmediği sürece hastanın periodik olarak 6 ay veya senede 1 defa olmak üzere muayene, EKG ve Ekokardiografi ile takibi ve duruma göre kardiolog tarafından seçilen ilaçlarla izlenmesi gerekir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder